Tag Archives: Humor & Wit

Telugu Wit: కాలక్షేపం బఠానీలు- ఉబుసుపోక వ్రాసినవి- మచ్చుకి కొన్ని

battani

కాలక్షేపం బఠానీలు-ఉబుసుపోక వ్రాసినవి-మచ్చుకి కొన్ని

అందమె ఆనందం- ఆనందమె జీవిత మకరందం
కోటి ఆశలూ కాటి చెంతకే
ఆశల హద్దులు ఖర్చయితే,
నిరాశలు మన పద్దులో జమ అవుతాయి కదా!
పల్లెటూరే ప్రపంచమనుకున్న మనం,
ప్రపంచాన్నే పల్లెటూరుచేసి ఏలుతున్నాం!
కూడబెట్టిందెంత అని అడిగేవాడే కానీ,
ఏడకెళ్తుందిదంతా అని అడిగే వాడేడీ,
మన సొమ్ము రాళ్ళ పాలయితే,
మనం మట్టిపాలే కదా?
ఆరడుగుల నేలలో ఇమిడే మనం,
ఆరు బంగళాలు కడుతున్నాం,
మనం పోతే వెంట వచ్చేదెవరు,
కట్టె మోసే నలుగురు ఎవరు?
అందుకే కవి అన్నాడు. “ఎందుకోయీ తోటమాలీ అంతులేనీ ఈ యాతనా,ఇందుకెనా నీవు చేసే పూజలన్నీ తపోధనా.”
మహిళా దినోత్సవం
వేలుపులందరు కూడి,
ఇలలోన తమ రూపు,
మహిళగా కూర్చి,తీర్చి,
ఇంటికి దీపంగ మార్చి,
తల్లిగా,అక్కగా,చెల్లిగా
చూ సుకో బిడ్డడా యని పంప,
వెలలేని ఇల్లాలికి
వెలకట్టి నిలబెట్టి,
వెలయాలుగా జమగట్టీ,
వత్సరమందొక రోజు,
నీ దినంబంచు,
వ్యాపారముల్ చేయు
ఈ సంస్కృతిన్,
ఏమనందుము భాగ్యమా,
దౌర్భాగ్యమా!
§
66అ అయ్యవారి తీర్పు
నా చిన్నప్పుడు ఒకజొకు చదివిన గుర్తు.
“ఏమిట్రా చిన్నోడికి బూతులు నేర్పుతున్నావు?”
“లేదమ్మ! అనకూడని పదాలేమిటో చెప్తున్నాను.”
ఈ రోజు 66అ మీద పెద్ద కోర్టు వారి తీర్పు చదివాక ఇది గుర్తుకొచ్చింది.
“అవతాలవాడిహృదయందెబ్బ తినకండా దేశ సమగ్రతకు, రక్షణకు భంగం కలుగకుండా మీరేమైనా, ఎలాగైనా తిట్టుకోవచ్చు. పెద్దవారి లాగా ప్రభుత్వం ఇది తప్పు, ఇది ఒప్పు అని ఎలా చెప్పగలదు? అలా చెప్తే అనకూడని మాటలు అందరికి చెప్తున్నానని ప్రభుత్వానికి చెప్పండి.అంటే.”
చట్ట బద్ధముగ తిట్టుకోవచ్చని,
పెద్ద కోర్టు చెప్పెనోయ్,
టెంప్టు అయ్యి వారినే అంటే,
కంటెంప్టు కిందకు వచ్చునొయ్!
మిధ్య తరగతి-మధ్య తరగతి
బడ్జెట్ రోజున పన్నులు తగ్గలేదని బాధపడే మధ్య తరగతికి మిధ్య తరగతి కధ.
“ఏటి కేతంబెత్తి యెయి పుట్లు పండించి గంజిలో మెతుకెరుగరన్నా”
ఇది”మిధ్య” తరగతి. వీరికీ ఆశలుంటాయి. అడిగే ధైర్యమే ఉండదు.
“మధ్య” తరగతి ప్రజల పన్నులపై బతుకుతారని వీరి మీద అందరికీ అక్కసే. పండ్లు బిగపట్టుకొని సదరు మధ్య తరగతి ఉద్యోగులు దయతలిచినప్పుడు వారు 11 గంటలకో, పన్నెండుగంటలకో కార్యాలయానికి వచ్చి వేడి తేనిటి పానీయం సేవించి, వీరి మీద ప్రసన్నులయ్యే వరకూ కడుపులో కాళ్ళు పెట్టుకొని కార్యాలయం బయటే పడిగాపులు కాస్తూ ఉంటారు.
ఫిబ్రవరి 28న ఆ అవకాశం కూడా రాదేమో.సదరు మధ్యతరగతి దొరలు పన్ను పోటు తగ్గిందేమో చూసుకోవాలి కదా!
నిజం నిష్టూరంగా ఉంటుంది.మరి దొరలు ఈరోజు ఎం పేరు పెడతారో చూడాలి.
శ్రీ శ్రీ గారికి వందనాలతో
వైను చుక్క,
ఇంత వోడ్కా,
పాను గుట్కా,
ఇది కాదోయ్ జీవితమంటే!
బీరు బాటిలూ,
నీరా, కల్లూ,
బ్రాందీ పెగ్గూ,
ఇస్తాయోయ్ వెంటనే కిక్కూ!
దొంగ సారా,
కల్తీ కల్లూ,
గుల్ల ఇల్లూ,
నరకానికి తుది మెట్టు!
ఇంటి పట్టూ,
ఇంతి నుదుటి బొట్టూ,
బిడ్డ వృద్ధి తొలిమెట్టూ,
చూడవొయ్ దేవుడున్నాడు నీ చుట్టూ!
శ్రీ శ్రీ గారి అగ్గి పెట్టే కవిత స్పూర్తితో!
§
చిన్న ఫన్ను
ఏమిటి రామయ్యా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు?
చార్మీనారు మన రాష్ట్రంలో లేదు కదా ఇప్పుడు పైకప్పుకి ఏం రేకులు వెయ్యాలా అని?
§

Modi Versus Kejri

modivskejri

A glaring example of experience versus inexperience in Indian politics is Narendra Modi versus Arvind Kejriwal. Modi was mocked with expletives never heard of in the annals of democratic India by AK. But today, AK’s inexperience, arrogance and me-all and none-at-all stands exposed in the streets of Delhi even as Modi goes on doing his job with a no-nonsense approach to governance.
What is required is immense patience and vast experience, not a few tom-tommers surrounding you. Kejriwal is a living example of a few arrogant youth who revel in breaking rules and mocking elders.

§
కేజ్రీ విపాసనాలు – రాహులు బాంకాక్ ఆసనాలు
ఎక్కువ తింటే పాసనాలు,
పోవడానికి విపాసనాలు,
థాయిలండులో ఆసనాలు,
ఏడపోవునోయి పాత వాసనలు!
రైతుల పేరుతో ఊరేగింపులు,
వారి సొమ్ములేగా ఆరగింపులు?
§
చెత్త- చరిత్ర
చెత్త గురించి కూడా
చరిత్ర రాయడం నా ధర్మం
చరిత్రలో చెత్త
వెదకడం నీ ఖర్మం!
తప్పు ఒప్పుకోలగడం
నా అసమాన ధైర్యం
తప్పుల తుప్పు
పేర్చుకొవడం నీ శౌర్యం!
రాళ్ళనుంచి పప్పు
చెయ్యగలగడం నాకు
దేవుడిచ్చిన వరం!
పప్పులో రాళ్ళు
వెదుక్కుంటూ ఏడవడం
దేవుడు నీకిచ్చిన శాపం!
చదివితే నా అదృష్టం- చదవకుంటే మీ అదృష్టం
§

Disclaimer: This article represents the opinions of the Author, and should not be considered a reflection of the views of the Andhra Cultural Portal. The Author is responsible for ensuring the factual veracity of the content, herein.

Reservations Part II – Who is Hardik?

asardarp

Who is Hardik?

Who is Hardik Patel? Is he an ailment caused by an accident in the body politic or a symptom of a future, systemic and chronic malaise? One out to eat into the roots of a nation inching towards the most prosperous emerging market, with the richest Hindu culture that has the potential to lead a troubled world towards peace and prosperity?

For this, we need to read about the background of the overtly flamboyant youth with covert nefarious designs. Few knew or heard about him two months before. But, rich groups of people, might be from outside his own community also:

1) Foreign funded NGOs who are facing heat from probe agencies on money laundering and Hawala transactions, their local conduits who were charged with misusing these funds on wine and luxuries and now are spending funds on the costliest Advocates that charge by the minute and get bails by the hour. 2) Rudderless and leaderless political parties that are facing heat of probes for corruption and large scale embezzlement. 3) Small regional parties that have banked upon caste equations and illiterate masses of the so called oppressed groups, overtly secular and 4) Covertly communal foreign citizens holding Indian Passports that visit India once in a blue moon, rouse passions in interviews to Journos that enjoyed unhindered power through the back door under a corrupt dispensation earlier and vanish in thin air, once their job is done.

All of them tried to give Hardik a larger than life image. All these have an agenda of their own to destabilise a peaceful nation under a strong leadership for the first time since Independence. These might be the people behind the sudden rise of an immature youth, who was an average student, a small entrepreneur in a small town of Gujarat, and whose single point agenda seemed to be Modi- bashing, using reservations as a stick to beat him with. The ostensible reason behind may be the upcoming Bihar elections, that the pseudo-secular opportunist leaders of disoriented parties that came together to stop the juggernaut of Narendra Modi.

The sudden declaration of support to the guy, who seemed torn between his multiple personality syndrome, like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, a la Arvind Kejriwal, by the two socialist Messiahs of Mandal politics is not only surprising but shocking. How can they reconcile to the irreconcilable position taken by this guy that “Reservation for all or none” (Interview given to Hindustan Times, published on 28th August, 2015)? Will they cancel reservations to the SCs/STs/OBCs, few of whom are richer and more educated than the so called forward groups or will they push India to a 100% reserved Nation? We already earned a bad reputation of a nation on discount, thanks to the misrule of wolves and wolverines aided by the foxy pseudo secular Media, self-serving pseudo intellectuals and ever-budding new parties with narrow caste and religious agenda. Is the word “SECULAR” in the preamble of the constitution (and inserted by Indira Gandhi ) that these guys never fail to brandish, just a farce or joke played on the nation’s intelligence?

Were this not the case, could a Lalu, a Nitish, a Sonia or Pawar convince the well nurtured and nourished caste and religion based vote banks that a Hardik Patel who suddenly rose to fame overnight and suddenly turned a nightmare to both the reported upper and so called lower castes can ensure a classless society by totally abolishing caste based reservations? If they say, upper castes too should get equal opportunity in the society, where reservations have come to stay perennially, they will create unrest in the already privileged classes and vice versa. Will it not amount to self-deceit and imminent self-defeat and imminent political suicide of these parties? Did they not realise the immense potential of damage such unstable guys like Arvind Kejriwal and Hardik Patel can cause to the body politic? Should they sell themselves like peanuts in the political market, where sharks ruled the roost and now lions are bringing a semblance of order? Do they want to hunt for votes on their inherent strength or do they want to depend on the leftover meat by blood thirsty tigers, with ultra ideology and instability in thoughts and actions? Is it befitting for a ten year old Chief Minister, boasting about development, to first align with convict Lalu and corrupt Congress and then seek support from damaging personae like the Kejriwals and the Hardiks?

Nitish should think twice. He is facing imminent defeat, for sure, and Lalu will ensure it and Congress is not sure of itself. He should graciously leave and remain in the good books of the few voters who voted for him all these years. He should not destabilise the state simply because it did not vote him back to power nor should he tarnish his personal image by aligning with each Tom, Dick and Harry. Let him rid the viruses that are afflicting his mind and the body politic in Bihar.

Coming back to Hardik, he rose to fame suddenly.  The Gujarat Government is probing as to who prodded and funded him. Who created the violence that fateful day? The Government of Gujarat has taken pro-active step of helping EBCs among OCs by increasing the scholarships etc., But one thing is certain. This Hardik is not an individual but a phenomenon afflicted by the virus of greed and jealousy a la AK and NK. His interviews to various Channels and News Papers prove one point. He has no agenda but Modi- bashing. It is the same as AK and NK and Rahul.

Reservations is just a mask. There has been resentment in many states on the part of OCs, there were agitations led by strong caste leaders, there was violence in many states on this issue, but never before any individual or organization received so much publicity, support, empathy and sympathy as this misguided guy got. Be it Media, political parties or pseudo intellectuals, all have joined on one platform calling for affirmative action. Where were these guys all this time? As they were enjoying patronage of pseudo secular governments, they kept mum . Modi’s takeover of the reins destabilised these groups so much that, they are paranoid about their survival. Efforts were made to drive a wedge between ministers and Modi, between senior leaders and Modi, and between minorities /dalits and Modi. Faked Church attacks were symbolic of the rot these guys planned in the long run.

Hardik is only an outward wound on the Indian polity; the virus is somewhere else. He praised Raj Thackeray, who attacked Gujaratis in Maharashtra, in a no-holds-barred diatribe. He said Chandrababu was a Patel, not knowing that Patel system was not prevalent in Coastal belt or Rayalaseema, but it was there in Telangana. He said Nitish was a Patel. How can he be, as he claims to be backward community leader? He praised Kejriwal, seeing what none knows, except his coughing. He says, “Either enslave everyone under reservation or free everyone” What did he mean? That all those enjoying reservations are slaves of the system? What happened to the intellectuals from the oppressed communities, who shout from rooftops at the drop of a hat, if a lower level functionary of BJP says the same? Is it not an attack on the solemn Constitution of India that granted reservations? Let BJP take this to the grassroots and roots of many parties will be buried deep under the earth, with no scope of sprouting again. In Gujarat, the process of alienating the fringe elements sharing common platform to this dis-spirited guy has started with education of masses on the long term implications of his sudden love for all sections in society except Modi.

He praises Sardar Vallabhai Patel, Balasaheb Thackeray, and Raj Thackeray in the same breath. What is his political acumen unless he is guided in each step by interested groups? He left out Subhas Chandra Bose; Netaji’s Soul must be happy.

He asks to stop supply of milk and vegetables to city markets. What a moronic idea from a youth who professes that he is a “know all” and Media projects him as messenger of Gods to save upper castes? If not supplied to city markets, will the rural economy not collapse? Who will compensate them?

And during the rest of the interview, he concentrates on Modi abuse. While abusing Modi he parrots the exact language of Rahul on the same issues.

1. On Pak, he says ceasefire violations have increased under Modi. (His knowledge, like Rahul’s, is limited. Now, government is more transparent and no files go missing, no information is hidden behind a veil. True RTI has come here to stay).

2. He says PM wears a suit. Which PM did not wear a suit? All Gandhian PMs wore suits. Rahul too wears it.

3. He says CM has no power. Gujarat is one state which the PM left to mend for itself and till now, no complaint came on the inability of the CM. She does not fly to Delhi every other day, as Congress CMs have been used to.

4. He wants to kill all terrorists caught immediately. But it was Kejriwal who has supported terrorists’ point that they should not be hanged. He praised AK! Hypocrisy within days of public career?

Rahul’s script from Hardik? Did he read the newspaper or hold the script paper in hand? Time will tell. He says he is ready for violent means to achieve his goal. Only two days earlier he has declared that he will quit the leadership if violence is perpetuated? What ails his mind? Who is triggering the flow of endless thoughts in this guy? A test for Government to tap the virus and kill it before it spreads!

In an interview with Zee News, he is said to have laughed away a question about his photo on SM with Togadia, but when asked about his photos with Kejriwal he got furious and indulged in the worst diatribe on the guys who circulated the photos? Where lies the connection? Where is the Bacteria? Dr. Swamy predicted long back that AAP was a offshoot of ultra leftist groups. In addition, there were strong rumours that the main funding of the party came from a certain “Foundation” that had been placed on watch list by the Modi Government. Where does this all lead to? Hope Gujarat and Central Governments initiate an urgent probe and book culprits at an early stage, before the malaise spreads.

In the immediate context, the decision of Gujarat government to isolate Hardik through public campaign is the most welcome move, as forces behind him seem to be strong and sinister.

In a nut shell: it is not about caste based reservation, reverse discrimination, affirmative action, a Hardik here and a Arvind there, but a larger plot by sinister groups out to destabilise a stable and peaceful nation under the new dispensation, where people started to feel a sense of belonging as in pre-Independence days. It is a grandiose plan to escape the noose for all the misdeeds the earlier rulers perpetrated keeping masses uninformed. The launching of Digital India by the Government might be the last straw on the backs of these disruptive elements as dissemination of information even to remotest corners of the nation will be fast and authentic as it flows through the transparent administration and not the crawling and boot-licking private media houses.

It is high time the Government is allowed its duty. Judge after five years. There lies the catch. If they wait five years, their very survival may be at stake! Or did the Senior Citizens of the country ever see so many disruptions in civic life by opposition parties during the first year of office by a new government? Ultra motives are apparent and Hardik is but a pawn in the hands of wily politicos and the sooner he realises this the better. By comparing himself to a Bhagat Singh, he can not become a hero overnight. They were committed nationalists. If he does this, he will land in the lap of Chetan Bhagat, at the most. His language is partly inherited from the fiction writer!

VANDE MATARAM

SWASTHI PRAJABHYA PARIPALAYANTAM
NYAYEANA MARGEANA MAHIN MAHISA
GOU BRAHMANEBHYAHA SUBHAMASTU NITYAM
LOKAH SAMASATHA SUKHINO BHAVATU.

(FOR TROUBLE MAKERS: BRAHMAN HERE MEANS LITERATE NOT CASTE)

#########################################

NEXT BLOG

IS PERSECUTION UNIQUE TO INDIA AND WHY ARE THERE RESERVATIONS IN ONLY INDIA AND WHY IS IT NOT STOPPED WITH FIRST GENERATION?


This article originally appeared on Chandramohan Rao garu’s Critically Speaking blog as :  IT  IS MODI ALL THE WAY PART 11- RESERVATIONS PART 2 – WHO IS HARDIK AND WHO ARE FORCES BEHIND?

Disclaimer: This article represents the opinions of the Author, and should not be considered a reflection of the views of the Andhra Cultural Portal. The Author is responsible for ensuring the factual veracity of the content, herein.

వాణీ శతకం – మూడో భాగము Vani Satakam – Part III

vemanapadyalu

This is third part of my selections from Vani Satakam, original poetry containing my life’s learnings and lessons for youth. It is inspired by Vemana Satakam. Part I and Part II of my poetry were printed earlier. Final part with link to publisher will be be printed in coming week.

46.
ప్రవచనములు వినగ పరివర్త నొచ్చునే
ఋజు వర్త నొచ్చె ఋక్కు జదువ
మనిషి యందు వలయు మార్పు సహజముగ
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

ప్రవచనాలు విన్నంత మాత్రాన మనిషిలో పరివర్తనొస్తుందా? వేదాలు వల్లిస్తే మంచి నడవడి వస్తుందా? మనిషిలో పరివర్తన సహజంగా మనసు లోనుంచి రావాలి.

English:

If you hear the preachings of Gurus will there be a change in your attitude? By just reading the Vedas, will your basic nature change? Change should come naturally in your mindset.

49.
భయము లేని వాడి బల్కె నిదర్శనము
తనదు తప్పు లేదె తగ్గి బలుకు
తప్పు సేయ గాదె దప్పుడు పలుకులు
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

తప్పు చేశాననే భయం లేని వాడు సౌమ్యంగా మాట్లాడతాడు. తప్పు చేసిన వాడు కప్పి పుచ్చుకోవడానికి తప్పుడు కూతలు కూస్తాడు.

English:

The man who does not have fear and carries conviction that he is truthful, talks in a pleasant tone. The man who commits frauds and tells lies shouts from rooftops to cover up.

58.
పూల వలచెదు వాటిని పార వైతు
జంతు ప్రేమయు కరిగెను జంపి తినగ
నన్ను బ్రేమింతు నందువు నాకు దిగులు
తేట బలికెను ఈ బాణి నాదు వాణి!

తాత్పర్యము (తా):

పూలను ప్రేమిస్తానంటావు వాడుకొని వాడి పోగానే పారవేస్తావు. జంతువుల మీద ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నానంటావు. వాటిని చంపి తింటావు. నన్ను ప్రేమిస్తున్నానంటావు. ఏమొ! నాకు భయంగా ఉంది కదా!

English:

You say you love flowers. But you use them and throw away. You say you love animals. But you kill them and eat. You say you love me. I am now afraid, what you will do to me!

61.
తరచి వేమ (వేమన) జూడు చరితను జదువగ
మంచి యనెదొ యతని జెడ్డ యనెదొ
విశ్వదాభి రామ వినమె బ్రేమ
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

కేవలం ఒక వ్యక్తి గతం మీదనే అతని నేటి గుణాలను ఎంచడం సరి కాదు. అతనిలో ఎంతో మార్పు వచ్చి ఉండ వచ్చు కదా? వేమన చరిత్ర చదివితే, “విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ” అని నీతి సూత్రాలు మన నోటి నుండి వచ్చేవా?

English:

We can not assess the present qualitative attitude of a person only taking into account his past behaviour. If we read the history of Vemana, would we have recited his Satakam (hundred poems) today.

67.
మీసమొచ్చెనంచు మిడిసి బడి బడతి
ప్రేమ పేరు జెప్పి మీద బడుచు,
తప్పు యన్నచో ముప్పతిప్పలు పెడుదె
వాణి పలుకుమాటనాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

నీకు మీసాలొచ్చీ రాగానే, ప్రేమ పేరు చెప్పి ఆడపిల్లలను వేధిస్తూ వారిని నానా అల్లరి పెడతావే. వాళ్ళు తప్పు అని అరిస్తే, వాళ్ళను నానా హింసల పాలు చేస్తావు కదా?

English: (On Eve Teasing)

Soon after you attain adolescence, you start singing love songs in front of innocent girls. If they say it is wrong, you start harassing them.

69.
నీకు ఏమి మిగిలె నినుగన్న దలిదండ్రు
లేమి బావుకొనిరి మిగుల దుఖము
గాక యేలనయ్య పొగరు యేమి మిగిలె,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

నువ్వు హింసకు పాల్పడి ఆడ పిల్లల్ని చంపి వేస్తే నీకు ఏమి మిగిలింది, నిన్ను కన్న తల్లి దండ్రుల కేమి మిగిలింది? ఏలనయ్యా నీకు అంత మదము?

English: (On consequences of increased adolescent violence in the name of love)

With so much arrogance, if you kill innocent girls what remained for you in life and what remained to your parents who struggled to bring you to this stage, except life long sorrow?

Sec. 498 the boon and the curse.
Sec 498 వరమూ, శాపమున్నూ
వరం
Boon.
76.
అత్తమామ ఇంట ఆరళ్ళు పడలేక
అత్త మామ మరియు ఆడపడుచు
జైలు పాలు జేయ జేసిరో చట్టము
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):

అత్త, మామల ఇంట్లో కష్టాలు భరించ లేని వారికి ప్రభ్త్వం ఒక చట్టం తెచ్చింది. ఈ చట్ట ప్రకారం కట్నాల కోసం వేధించే అత్త, మామలను, ఆడపడుచులను కారగృహానికి పంపే వీలు కలిగింది

English:

To provide confidence and security to the women who face trials and tribulations in the house of the in-laws, government brought out a law by which the culprits can be sent to jail.

శాపం
Curse
77.
చట్టమొచ్చెననుచు సరి కొత్త యారళ్ళు,
నీదు తండ్రి తల్లి నీవు కలిసి
సెక్షనొచ్చె ననుచు శిక్ష పాల్చేసిరో,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):

section 498a వచ్చింది కదా అని ఎదురు వేధింపులు మొదలు పెట్టి, డబ్బు గుంజే మిషతో నువ్వు (కోడలూ), నీ తల్లి దండ్రులూ కలిసి అత్త, మామలని, అమాయకులనీ కారగృహానికి పంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కదా? కలి కాలం.

English:

As Sec. 498 a is providing the daughter-in-law, unlimited freedom and protection, she along with her parents are harassing their in-laws, by threats of sending them to jail, to extract money from them. What times have come?

79.
నీవు ఆడబిడ్డ నువు కన్నదదె కదా
ఇంటికొచ్చు బిడ్డ ఈడ బిడ్డె
ఆడబిడ్డ యన్న యలుసదెందుకో
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):

తల్లులకి చిన్నపాటి సలహా. మీరు ఆడపిల్లలే కదా. మీరు కన్నదీ ఆడ పిల్లనే కదా. మరి మీ ఇంటి కొచ్చే ఆడ పిల్లని ఈడ పిల్ల కాదు, ఆడ పిల్లని అవమాన పరుస్తారెందుకు?

English:

A small word to mothers. You were a girl child when born. Your daughter was a girl child. But,why do you ill-treat the girl child that enters your house as your daughter-in-law, saying she does not belong here?

80.
ఏడ చూడు యాడ శిశువు బలిపశువు,
కాదు కాదు కాదు తగదు మనకు,
స్త్రీని పూజ సేయ సిరిద నిలుచునట
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):

ఎక్కడ చూసినా ఆడ పిల్లలే బలి పశువులవుతున్నారు. ఇది మనకు తగదు. వద్దు. స్త్రీని అవమాన పరిచిన చోట సిరి నిలవదని నానుడి.

English:

Wherever we see, girls are sacrificial goats. It is not advisable. Where a woman is ill-treated, Goddess of Wealth does not stay there, it is said.

86.
చంద్ర సూర్యు లెపుడు చూడగ కానరు,
పోగ వచ్చు నొకరు పగలు రాత్రి
యొకరు కాచు నిన్ను యమ్మ పగలు రాత్రి
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము:

దైవ సమానులైన సూర్య, చంద్రులు కూడా వంతులు వేసుకుని నిన్ను కాపాడుతారు. ఒకరు పగలు, ఒకరు రాత్రి. రాత్రనక, పగలనక నిన్ను కాపాడేది నీ తల్లి మాత్రమే.

English:

Even the Sun and the Moon, whom we adore as Gods, do not protect us 24 hours. One appears during morning and when he disappears, another appears. Only mother can protect you twenty fours a day.

87.
పాత రుచులు బోయె మోత పాస్తా దాయె
మంచి రుచులు బోయె రుచి పిజ్జ యాయెనే
వెతలు బడ్డ తాత కతలొ బేతలు డాయెనె
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము:
పాత రుచులు మరుగున పడిపోయి పాస్తా రుచి మరిగాము. మంచి, మంచి భారతీయ వంటకాలు వదిలేసి పిజ్జా తినడానికి పరుగులు తీస్తున్నాము. ఎన్నో వెతల కోర్చి నీ తండ్రిని, తద్వారా నిన్ను ఇంత వాడిని చేసిన విక్రమార్కుడి కథల్లో భేతాలుడుగా మిగిలి పోయాడు.

English:

The old, delicious tastes have gone into the cupboard and we are after pasta. Good Indian recipes are taboo and we run after pizza. The grandfather, who passed through many tribulations has remained the Vetal in Vikaramarka stories.

92.
సంస్కృ తన్న పడదు సంస్కృత మన్నను
వేప పనికి రాదు చేపె మందు
చెట్టు లన్ని కొట్టి కట్టె భవనములు
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

మన సంస్కృతి పడదు. మన సంస్కృతమంటే ఏవగింపు. మన పెరట్లో వేప చెట్టు మందుకు పనికి రాదు. (అమెరికా వాడు చెప్పాలి) చేప మందు ఇస్తారని మూడు రోజులు పడి గాపులు. మన పర్యావరణం మనకి పనికి రాదు. చెట్టులన్నీ కొట్టేసి పెద్ద భవనాలు కట్టి, నయాగరా జలపతం అందాలని చూస్తూ కూర్చుంటాం.

English:

We do not like our culture. We hate our native language, Sanskrit. We do not protect our environment. We cut tress, forests and construct palatial buildings. Sitting in our cozy homes, we appreciate the beauty of Niagara Falls.

94.
మరక పడదు తెల్ల మడి ధోవతి పయిన
శాస్త్ర మెల్ల జదివి యాత్ర మేల
ముక్కు మూసు కొనగ ముక్తి యొచ్చు నెటుల
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

ఎంత చదివి ఙానం సంపాదించినా, ఎన్ని ప్రవచనాలు చెప్పినా మీ మోహం తగ్గకుండా ఏమి ప్రయోజం? కనీసం తెల్ల ధొవతి పైన మరక పడినా కోపమొస్తుందే మీకు? కేవలం ముక్కు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తే ముక్తి వస్తుందా? (నలుగురికీ ఉపయోగ పడే పని చెయ్య వచ్చు కదా?)

English:

Howsoever you are educated, whatever the wisdom you accumulated, if you do not leave attachment to your material possessions, what is the use of preaching others? Even if there is spot on your white dress, you get angry. If you close your nostrils and do meditation will you get salvation? Do something that is useful for the multitude!

98.
తల్లి సదువు తాది తెలివితే టలు మెండు
సొమ్ము లేడ తెత్తు సదువు సాగ
కట్ట మెంత బడ్డ పొట్ట నిండక పోయ
వాణి బలుకు మాట నాదు నోట!

లాప్ టాప్ లో టైపింగ్ నేర్చుకుంటున్న అమ్మాయి మా వాచ్ మాన్ పెద్ద కూతురు. 12వ తరగతి లో 77 శాతంతో ఉత్తీర్ణురాలయ్యి డిగ్రీ లో చేరింది. లాప్ టాప్ మేమే ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చాము. ఫీజు కట్టేందుకు ఏవరైనా ముందు కొస్తే, ఆ అమ్మాయి కాలేజీకి పంపవచ్చు, మా ప్రమేయం లేకుండా, దురుపయోగం కాకుండా. అది మా ఇల్లే, హైదరాబాదులో. నేర్పుతోంది వాణి.

తాత్పర్యము (తా):

ఈ పద్యం రాయలసీమ భాషలో రాసింది. ఈ అమ్మాయి తండ్రి మా బిల్డింగులో వాచ్ మాన్. 12 వ తరగతిలో 77 శాతం మార్కులొచ్చయి. నీళ్ళు లేక పొట్ట చేత పట్టుకుని హైదరాబదు వచ్చారు. అతని మాటల్లోనే ” మా తల్లి సానా బాగా సదువుతాది సార్! డిగ్రీలో సేర్చాల. 42 ఏలు అడుగుతా ఉన్నారు. మా సంపాదనలు పొట్ట నిపుకోడానికే సాలటం లేదు” అని.

నేను మొదటి వాయిదా (ప్రిన్సిపాలుకి) పంపుతానని నాలుగు వాయిదాలు తీసుకున్నాను. ఎవరైనా సహాయం చెయ్య దలుచుకుంటే కాలేజీకి డబ్బు పంప వచ్చు. నాకు తెలిపితే నేను వివరాలిస్తాను.

English:

The elder one is the elder daughter of our watchman. She scored 77% in Intermediate. Clever girl. We donated a two year old Acer Laptop and promised the principal that we would pay first installment of Rs.10,000. If anybody feels he/she can help, may contact me. I will give details of College in Anantapur, AP. Amount can be sent direct to college.

 

Talent: Telugu Poetry వాణి శతకం

TeluguSatakaManjari600
Click to buy a book on Telugu Sataka Poetry Today!

ORIGINAL POETRY IN TELUGU (with English translation).

తెలుగు పద్యాలు

నా భార్య వాణి 61 వ జన్మ దినానికి (షష్టి పూర్తి, 30 జూన్, 2015) ఒక పద్యం కానుకగా ఇద్దమని చందోబద్ధంగా చంపక మాల పద్యం రాశాను. అదే స్ఫూర్తితో వాణి శతకం అని ప్రారంభించాను. అది రెండు వందల పద్యాలు పూర్తయినాయి. అన్నీ ఒకే సారి ప్రచురించడం కంటే రోజుకి పదిహేను పద్యాలు ప్రచురిస్తే బాగుంటుందని ఈ రోజు ప్రారంభిస్తున్నాను. చివరి భాగం జూన్ 30 న. ఇవి కూడా తప్పులు దిద్దిన తరువాత పుస్తకంగా ప్రచురిస్తాను. దీవించండి!

On the occasion of the 61st birthday of my wife, on 30th June, 2015, I wanted to present her with my first poem in Telugu written as per Grammar rules. I wrote it in Champakamaala, one jewel in Telugu grammatical poems. With the same enthusiasm I started penning Vani Satakam, with 100 such poems. I ended up writing two hundred, thereby making it Vani Dwisati. Instead of publishing all on one day, I wanted to publish 15 poems today, followed by selections thereafter to be completed it on 30th June. I will publish this on 30th June after getting them corrected by experts. Bless us!

This contains the Poem, the Telugu meaning of the poem, then English translation.

తెలుగు భాషలో ఛందోబద్ధంగా పద్యం వ్రాయడం అతి క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. 11 వ తరగతి తరువాత తెలుగు వ్యాకరణంతో పూర్తి బంధం తెగి పోవదమూ, తదుపరి జీవితమంతా ఎక్కవగా ఆంగ్ల భాషా పుస్తకాలే చదవడం వల్ల తెలుగులో కొంతనైనా చందోబద్ధంగా పద్యం రాయాలన్న నా కోరిక అలానే మిగిలి పోయింది. ఐతే నా తృష్ణ చల్లారనిది . ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను. కాని ఏనాడూ ఒక్క పద్యం కూడ పూర్తి చెయ్యలేదు.

It is a difficult proposition to attempt to write a poem in Telugu grammatically. I lost total touch with Telugu grammar rules which are complex after my 11th class. As I was totally engrossed in reading and dealing in English, this desire to write a poem in Telugu remained a dream. But my appetite is unquenchable. So, time and again, I have been trying and failing in the process. But, I could never complete even a single poem.

ఎట్టకేలకు, నా రాణి వాణి పై ఒక పద్యం మొదలు పెట్టాను. చిన్నతనాన నేర్చుకున్న వ్యాకరణ సూత్రాలు, లఘువులు, గురువులు, వృత్తాలు, యతి, ప్రాసలు ఒక్క సారి మననం చేసుకున్నాను. నా భార్య సలహా తీసుకున్నాను. పద్యం పూర్తయ్యాక. ఆమె కొన్ని తప్పులు దిద్దింది.
ఐనా కొన్ని లోపాలు ఉండవచ్చు. నాకు తెలిసి ఒక చోట యతి గతి తప్పింది. కుదరలేదు, సరైన పదం. వదిలెశాను.
ఇక మీ ఓపిక.

At last with the blessings of Goddess Vani and with wishes from my wife Vani, I recalled the grammar rules I learned during my school days, referred a few books, took my wife’s advice, as she knew Telugu better than me and compiled the first poem on Goddess Vani and Vani. This called Champakamala, in Telugu lingo. There might be errors and as I stay in Mumbai, I had no option but to depend on my wisdom. As far as I know, there is one clear error. Please correct, if you have knowledge of Telugu grammar. The full 200 will be available here on my personal blog.

                                                    free clipart

వాణి శతనానికి నాందీ పద్యము.

FIRST POEM AS PROLOGUE TO VANI SATAKAM

                                    sarasvati2

కుసుమ లతా విధాన మొక మందర మారుత తుల్య భాషణల్
తరుణివి నీదు భార మతి నేర్పున తీర్పున మ్రోయు ధీమతిన్,
చిన్నతనమందె కష్టముచె భారము మీరగ తీర్పున భరిం
చి సుమ పరీమళంబు శుచి జల్లిన నా యలివేణి వాణికిన్!

Dedicated to Goddess of Knowledge, Vani.

నా చదువుల రాణి వాణికి అంకితం.

Like a creeper blooming with flowers that moves lightly during wind, your words are so mild and touching. As a lady of the house, when you entered our house, you bore your burden with proper judgment and intelligence. When very young you faced unbearable troubles with aplomb. Like the flower creeper, you spread the sweet smell of flowers in my life. I dedicate this to the one woman in my life, Vani.

వాణి శతకం
1.
రామ యనిన నాడు రసమయ భావన,
రామ యనిన నేడు కలుగును కీడు,
మతము పెరు చెప్ప మలమల మాడ్చరే,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
ఒకప్పుడు రామ అని పలుకగానే నర, నరాల్లో భక్తి భావన కలిగేది. నేడు రామ అనగానే ఏమి ముంచుకొస్తుందోనని భయం. ఎవరి మతము పేరు వారు చెప్పుకోవడానికి కూడా భయ పడే పరిస్థితి. (ఇదేమి సెక్యులరిజం అని)

English:

Once upon a time, if we chanted the name of Rama, people used to go into a trance. Today, the very word Rama became a taboo. Verbal attacks are increasing on people who say they belong to a particular religion. (Is it the secularism we had dreamed of?)

2.
నాదు మతముయనిన నగవుల పాల్చేయ
ఇట్టి రీతి ఇంక ఎన్ని దినము
లింక వేచి చూడ లావు లేదు ప్రభూ
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):
నా మతము పేరు చెప్పుకుంటే నన్ను నవ్వుల పాలు చేస్తున్నారు. ఇలా ఇంకెన్ని రోజులు, ప్రభూ? వేచి చూడ నాకు శక్తి లేదు, రామా?

English:
I am becoming a laughing stock to say the name of my own religion. How many years can I wait like this my Creator? I am losing power to wait further.

3.
జర్నలిజము పేరు జగడమె నడవడి
పేరు గొప్ప వూరు పెద్ద గుబిలి
నోరు దెరువ రాదు నిజము యెన్నటికిన్,
వాణి పలుకు మాటనాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
పేరుకి జర్నలిజమే. (ఓ గొప్ప శాస్త్రమే).కానీ ప్రస్తుతమున్న జర్నలిజం కేవలం, జగడానికి మారు పేరయి, జగడిజం అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. పేరు గొప్పే కానీ ఒక శకున పక్షి లాగా ఎప్పుడూ చెడు చూడడమే అలవాటైంది (గుబిలి: ఒక రకమైన శకున పక్షి) పేపర్ తెరిస్తే అన్నీ అబద్ధాలే.

English: Journalism is a great subject. But, today, it has become synonymous with litigation, and apt to be named as “Jagadism”. Name is great but like a bird that always represents a bad Omen, Media is looking at the bad only. Many a rumor is spread without basis.

4.
దొంగతనమొ ఏమొ దొరల చేతి వడువొ
చర్చి బగుల గొట్ట సెక్యులరులు,
వ్యాండలిజము యనుచు వీధిపై మొరుగగ,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
చర్చులు పగులగొట్టే పని ఎవరు చేశారు? దొంగతనమైనా అయి ఉండాలి లేదా పెద్దలు పూనుకొని పని గట్టుకొని చేసి ఉండాలి (ప్రభుత్వాన్నిఇరుకున పెట్టడానికి). సెక్యులరిజం పేరుతో ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడమే కాకుండా వీధి కెక్కి “వ్యాండలిజం” అని మొర్రుగుతున్నారే? (ఒడువు: పూనిక)

English: In the country, at many places churches were broke open. It must be the act of thieves or the determined effort of some secularists to defame government, by attacking churches and barking on streets in the name of “vyandalism”.

Note: This was written in the specific context and is not a general issue.

5.
నీదు పనిని నీవు నిపుణత సేయంగ
శివుని యాఙ్న ఏల శివుడు ఏల
శివుడు ఏమి సేయు సోమరి నీవైన
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
నీ పని నీవు నిపుణతతో చేయకుండా, శివుని ఆఙ్న కాలేదని శివుణ్ణి నిందిస్తే లాభమేమిటి. నువ్వు సోమరి వైతే శివుడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు.

English:

If you don’t do do your work skillfully and blame the Lord, what can the Lord do? If you are lazy, in what way can He come to your rescue?

6.
కాలు డొచ్చు వేళ నలుగురు నిను మోయ
కాలు వేళ నెవరు కాన రారు
బంధు మిత్రు లంచు (లెనసి) బతుకంత వగచెదె
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
బంధువులు, మిత్రులు, నా, నీ బేధాలతో బ్రతుకంతా వేదన పడతావు కాని, కాలుడు (యముడు) వచ్చే సమయానికి నలుగురైనా నీ వెంట ఉండరు, నీ కట్టె కాలుతున్నప్పుడు ఎవరూ కన్నీరైనా కార్చరు. (ఉన్న నాలుగు రోజులు అందరూ నీ వాళ్ళే అని, ఫలితం ఆ భగవంతుని మీద వదలమని భావన)

English: As long as you live, you cry for friends and relations and thoughts of “mine” and “yours”. But when the Lord of Death approaches, you will not find four people to carry your body, nor any one really sheds tears for you at the pyre. (So, during life time, develop a sense of belonging to the society and pray the Lord, as far as possible. Help others)

7.
బదుకు బ్రహ్మచారి ముదురు బెండ వలెనె
భార్య నిచ్చి చూడు మారు లేత
పడుచు జంట యనుచు జనులెల్ల పొగడరే
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

మానవుల ద్వంద నీతి ఈ పద్యంలో వర్ణించ బడింది. పెళ్ళి కానంత వరకు, బ్రహ్మచారిని ముదురు బెండ కాయ అన్న లోకమే పెళ్ళి కాగానే అతను చాలా లేత వయసు కాడు అన్నట్లు ఆ జంట కనబడితే ” చూడు! పడుచు జంట చూడ ముచ్చటగా లేదూ?” అని ఆశ్చర్య పడతారు కదా!

English:

Hypocrisy in the talk of general public is described in this poem. As long as a boy is not married, he is mocked as a “fully ripe and useless okra” (can’t cook it). But once he gets married, the same couple is called, “See! How the young couple is looking!”

8.
చెట్టు పుట్ట నరికి చేతనమ్ము తెగటార్చి
నేల యంత కుళ్ల నీవు బొడువ
యవని కుంగె నీదు యతియాస గనియును
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
చెట్లను నరికి, పర్యావరణ చైతన్యాన్ని చేతులార చంపి వేసి, భూమిని కుళ్ళ బొడిచావు కదా. నీ అత్యాసకు భూమి కుమిలి, కుంగి కంపించింది కదా!

English: You cut trees. You killed the environment with your hands all for your selfish purposes. Seeing your selfishness, Earth cried, depressed and drooped and quaked with anger.

9.
వొక్కసారి భూమి విలవిల యరువంగ
పుట్టకొక్క రయిన భూమి జనులు
దైవ ఘటన యనిన దను యేమి సెయునొకో,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
ఒక్కసారిగా, భూమి పెద్దగా అరిచి కదిలి పోగా, చెట్టు కొకరు, పుట్ట కొకరు అయిన ప్రజలు ఇది దైవ ఘటన అని అనుకుంటే ఏమి ప్రయోజనం? మీ స్వార్ధానికి మీరే బలవుతున్నారు కదా? ( నేపాల్ భూకంపం సందర్భంగా ఇకనైనా భూమిని కాపాడుకుందాం అని చిన్న సలహా వంటిది)

English: When the Earth, crying loudly, moves away from its hemisphere, people ran helter skelter crying for the lost ones and putting the blame on God. What can He do if your selfishness reached a point of no return? (These two poems were penned as an advice to people to, at least from now, protect our Earth on the tragic incident of quakes in Nepal)

10.
ఎర్ర చందనంబు ఎటుబోయె తెలియదె
యొక్క ముద్ద కొరకు యూరి జనులు
మారణాగ్ని యందు మలమల మాడరే
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

ఎర్ర చందనం ఎక్కడుందో మనకి తెలియదు. కానీ, మల మల మాడ్చే జఠరాగ్ని చల్లార్చుకోవడానికి, అమాయక కూలీ జనాలు, పోలీసులు, స్మగ్లర్ల మధ్య జరిగిన మారణాగ్నిలో మల, మల మాడి పోయారు కదా? (ఆంధ్రాలొ జరిగిన మారణ కాండ పైన)

English: Common man does not know where the red sandalwood has gone. But to satiate their appetite, those daily wagers who came to work for pittance were killed in the cross fire between police personnel and smugglers. How sad? (On recent killings of daily wagers in AP State, India)

11.
హిందువనిన నాడు హరిత వర్ణము గాదె
హిందువనిన నేడు హేయమయెగ
సెక్యులరిజ మన్గ సరితూగమని గాదె,
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):
హిందూ మతమనగా ఒకప్పుడు లేత పచ్చని ఆకులతో నిండిన చెట్టు వంటిది కదా! అదే హిందూ మతమంటే తాను పుట్టిన దెశంలోనే హేయమయినదిగా భావించబడుతోందే? రాజ్యాంగంలో చెప్పింది “సర్వ మత సమ భావం” సెక్యులరిజం అని కదా!

English:

In days of yore, the Hindu religion was like a tree filled with tender green leaves. Today, the same religion is taboo in the nation of its birth. Did Constitution not say that “secularism” means “equality of religions”?

12.
ఆడ బిడ్డ పుట్టు నాడ నీ వనృత
మనుచు మాట లాడ జనులు నిజము
తెలియు ననుచు యాడ నలుసు నటె విడిచె
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట.

తాత్పర్యము (తా):
“అబద్ధాలు ఆడితే ఆడ పిల్లలు పుడతారని” నిన్ను భ్రమలో పెట్టిందా అమ్మా, ఈ లోకం? నువ్వు అబద్ధాలాడావని నిజం బయట పడుతుందేమోనని ఆడ పిల్లని పురిట్లోనె వదిలి వచ్చావా తల్లీ? (ఈ ప్రపంచంలో అబద్ధమాడని వారెవరమ్మా?)

English:

Did the superstitious belief that if you beget a girl child it is proof you told lies, make you fear and leave girl child in the hospital bed? (In this world who lives without telling a lie?)

13.
కరణీకాలు పోయినా కొంచెం పాత వాసన. మా తాతగారు కరణమే.
మరణమయిన నేమి కరణము దరిరాదు
లెక్క గట్టి అచటె డొక్క చించు
పణము తేక తా మరణమయిన బయటె
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

కరణీకాలు పోయినా కొంచెం పాత వాసన. మా తాతగారు కరణమే.

మరణమయినా (యముడు కూడా) కరణం దగ్గరకు డబ్బులు తేకుండా రావాలంటే భయపడతాడు. లెక్కలు కట్టి అక్కడే యముడి డొక్క చించుతాడు. డబ్బు తేకపోతే యముడు కూడా బయట నిలబడాల్సిందే.

English:

Even if the hereditary Village Officer posts were abolished, still the hierarchy remains. My grandfather was a Karanam too!

Without bringing money, even the Lord of Death, Yama, fears to approach a Village Officer. He makes calculations and audits Yama’s account. If there is no money, even Lord Yama has to stand outside a Village Officer’s house!

14.
రాశి పోసి యమ్మ రతనాలు గొనిరట
నేడు యచట చూడు నీటి కరువు
రతన మంటి సీమ పతన మాయెను కదా
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

అక్కడ ఒకప్పుడు రతనాలు రాశులుగా పోసి అమ్మారని ప్రతీతి. ఈ రోజు అక్కడ నీటి చుక్క కూడా దొరకని స్థితి. రత్నం లాంటి రాయల సీమ ఎంత పతనమయ్యిందో కదా? (రాయల సీమలో కరువు తాండవిస్తోంది. నాధుడేడీ?)

English:

Folklore has it that people used to buy pearls sold on roadside in heaps. Today the area is so dry that one drop of water costs the value of a pearl. What a fall to the Rayala Seema Area? (About the perennial drought in Rayala Seema area)

15.
యముడు యొచ్చు నంచు యెద నిండ భయ మేల
సూర్యు నెపుడు నేలసేయ పూజ
యముడు సూర్యు కొడుకు యోచించ రెటులనో
వాణి పలుకు మాట నాదు నోట!

తాత్పర్యము (తా):

యముడు వస్త్తాడని ఎప్పుడూ భయమే. కానీ సూర్య దేవుడిని మాత్రం రోజూ పూజ చేస్తాం. యముడు సూర్య దేవుడి కొడుకే కదా. (అంటే మనం ఎవర్ని చూసి భయ పడక్కర లేదో వారిని/వాటిని చూసి భయ పడతామెందుకో)

English:

Why do we fear the Lord of Death, Yama and pray to Lord Surya daily? After all,Lord Yama is the Son of Lord Surya. (Means we fear that/him/her that we need not fear)

ఓం నమః శివాయః

Introducing New Blogger: Chandra Mohanrao

You’ve followed him on twitter, you’ve read his reprinted posts here, you’ve appreciated his comments, now ACP is proud to announce the formal joining of Chandra Mohanrao garu (Vanichandra) as an official blogger!

Below is a brief introduction of himself in his own words as well as a full selection of his past ACP Reprints. This will be followed by his first full post here kicking off a new ACP Section for Telugu Talent. Please give him a warm welcome to  Andhra Cultural Portal.


My name is Chandra Mohanrao. I personal blog here and tweet here as Vanichandra.

Attended SKV High School, Kuchipudi, AP. An ex-banker, saw highs and lows in life. Presently spending time with children and grandchildren extensively traveling across India and Globe. Writing is a passion. Never did it for money, nor do I wish to do it. One critique and one word of appreciation is all what I want.

 

Interest Areas: Society, Politics, and Humor

 

Past Blog Posts Reprinted on ACP

Bharat Ratna: NTR & Self-Respect
Family Relations – Changing Equations for Elders
Family Relations – Where Children Stand
Swamy Vivekananda & Women’s Empowerment
The Meaning of Rama Rajya in Song